Да се увеличи броят на отсъствията по домашни причини в условията на пандемия – особено в начален курс, предлага Съюзът на работодателите в системата на народната просвета.

Причината е изискването децата да се връщат от училище дори при един симптом – даже и лека хрема или умора. Директорите смятат, че в такива случаи на  леко неразположение  е по-разумно те да останат у дома с родител, който работи от къщи, и отсъствията да се извинят по домашни причини. В противен случай,  за да бъдат счетени за основателни, трябва да се представи медицинска бележка. Така пък се налага посещение при личния лекар, където обаче има опасност детето да се смеси в чакалнята с по-болни от него и именно там да се зарази.

Ако се позволят по-голям брой отсъствия по домашни причини, това едновременно ще облекчи родителите и ще намали струпванията пред кабинетите на педиатрите, смятат от Съюза на работодателите.

Те отправят и още едно предложение – да се даде възможност семейството да праща по имейла декларация за влошеното състояние на детето. Това също би било улеснение и за родителите на деца от малките класове, и за техните учители.

В момента по домашни причини може да се отсъства 3 дни, като те се извиняват от класния ръководител. Дадена и възможност и за още 7, които се извиняват от директора.

Според работодателите в системата на образованието може да се помисли да се даде правото на класния ръководител да извинява поне 15 дни, когато причините са свързани с разклатено здраве на ученик и присъствието му в клас би създало риск за съучениците и за педагозите.

Съюзът на работодателите в образованието ще има работна среща с МОН, на която ще обсъди и още проблеми в ситуация на пандемия и организацията на дейностите в училищата – от 11 до 13 октомври.