Фондация „Световен образователен форум България” анкетира директори и учители за задължителния обхват, анализът е внесен в МОН

Създаване на Национален център или мрежа за предотвратяване на отпадането от училище. Това е едно от предложенията на фондация „Световен образователен форум България” след обобщаване на резултатите от онлайн анкетно проучване за преодоляване на отпадането на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В допитването са участвали директори на учебни заведения, учители и педагогически съветници от 18 населени места, като най-много от София, Пловдив и Димитровград. Анализът и предложенията са внесени в МОН.

„Основна цел беше да получим обратна връзка от действащите практици – оценка на съвместната работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система, предложения за подобряване на Механизма за съвместна работа на институциите, описание на съществуващи добри практики за намаляване процента на преждевременно напускане и да обобщим идеи за намаляване на процента на отпаднали”, обяснява председателят на организацията и директор на ОУ „Райна Княгиня” Мария Гайдарова.

Основната задача на евентуална Национална мрежа е да извършва анализи, да организира семинари, да работи с представители на институциите, с учители и директори, да разработва стратегии за намаляване на отпадащите. 4 държави в ЕС са създали координационен орган за борба с ранното напускане – Белгия, Испания, Малта и Холандия.

Според участниците в анкетата Механизмът за съвместна работа на институциите у нас се нуждае от подобрение. Те настояват за намаляване на бюрокрацията, за по-добра координация между институциите и за задължително участие на МВР и социалните служби при обходите, които в момента правят основно учителите. На въпрос какви административни мерки трябва да бъдат въведени като превенция на отпадането, анкетираните се обявяват за налагане на глоби за родители и спиране на социалните помощи, а при невъзможност за плащане – общественополезен труд в полза на съответната община.

„Световен образователен форум България” отправя предложение към МОН и за картографиране на данните за деца в риск. Идеята е да се изготви карта в зависимост от състоянието на отпадането и обхвата в тях. Друга от идеите е национална онлайн платформа за обмен на добри практики.

„Няма един единствен фактор, нито еднозначно решение, процесът е комплексен, затова всички институции трябва да работят в синхрон по съгласуване стратегия”, мнението на Гайдарова.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.