Оценяването в българските училища трябва да бъде повече насочено към измерване на умения и компетентности, а не за механично възпроизвеждане на знания. Това подчерта министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков на среща със Сдружението на директорите в средното образование. По думите му МОН ще стартира преглед на учебните програми, който ще бъде направен съвместно с учителите, за да се намали фактологическата натовареност за сметка на практическите знания и умения, застъпени в тях.

„Намираме се в момент, в който можем качествено да променим образователната система, като надграждаме добрите практики и елиминираме недостатъците, установени от опита“, посочи проф. Цоков. По думите му подобни препоръки се посочват и в докладите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

„Дигитализацията в обучителния процес дава много възможности, една от които е създаването на персонализирано съдържание, съобразено с нуждите на отделни ученици. Подобни иновации биха позволили да изведем обучението на друго ниво“, каза още образователният министър.

Сред основните теми на срещата бе и подготовката на бъдещите учители. „Факт е, че в системата на училищното образование има много натрупани проблеми, които трябва да решаваме от първия ден. Заедно с това обаче не трябва да спираме да работим за дългосрочни приоритети като подготовката на младите учители“, заяви проф. Цоков. Той обърна специално внимание на практическите умения и нуждата от повече механизми, които да мотивират действащите учители да се включват активно в този процес.

Министър Галин Цоков акцентира и върху предучилищното образование като област, в която трябва да има индивидуален подход при планиране на политиките на национално ниво. Сдружението на директорите в системата на образованието постави още въпроси, свързани с бъдещите конкурси за училищни ръководители, стартиране на нови и разширяване на съществуващите програми, обмяна на опит между образователните институции.

В срещата участваха директори на училища и детски градини от страната, както и екипът на политическото ръководство на министерството.