Над 100 000 ученици от училища във всички области на страната ще получат допълнителна социално-психологическа подкрепа по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, реализиран от МОН.

Предвидените дейности са пряко свързани както с превенция, така и с преодоляване на негативните последици от преживени кризи и създаване на позитивна среда в училищата. Обучения могат да се осъществяват от външни специалисти, подпомогнати от класните ръководители, за реакция при евентуални случаи на пандемии и постпандемични състояния, заплаха от тероризъм в училищата, подкрепа при евентуални случаи на насилие, бедствия и др. Дейностите по проекта ще се реализират пилотно в училища с иновации в гражданското образование, като идеята е добрите практики да бъдат въведени и приложени и в останалите образователни институции. Освен учениците, ще бъдат подпомогнати и над 2 000 педагогически специалисти и повече от 60 000 семейства на учащите се.

По проекта ще бъде подкрепено и включването на ученици от чужди образователни системи в училищната мрежа в страната, които вследствие на кризи се налага да мигрират, да се завръщат в България или да търсят убежище. Ще се изготви на методика за преподаване на български език на такива ученици, както и видео учебно помагало – самоучител по български език. 1 500 учители от областите с концентрация на ученици от чужди държави през последната учебна година ще преминат през специални обучения за работа с тях. Ще продължи и възможността за допълнително обучение по български език в детските градини. До сега тази подкрепа беше реализирана по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ като основа за преминаването в училищно образование.

Предвиждат се средства за възнаграждения на наетия до момента педагогически и непедагогически персонал и финансиране на допълнителни обучения по български език за децата от предучилищна възраст.