Началните учители отделяли незначително време за самостоятелно четене в клас, РИО започва проверки за базовата грамотност

DSCF3656

 

Диагностика на базовата грамотност на децата в начален курс ще трябва да правят учителите във връзка с Националната стратегия за повишаване на грамотността. Познават ли буквите, и печатните, и ръкописните ли, дали четат на срички или гладко, са част от данните, които следва да предоставят началните педагози за своите възпитаници. Диагностицирането включва също уменията на децата да четат гладко и да разбират смисъла на текста, да умеят да пишат кратък текст под диктовка.

Регионалният инспекторат по образованието започва тематични проверки на обучението по български език в 1-4 клас относно стратегиите на преподаване, подготовката и провеждането на входните и текущи оценявания, както и на организирането на училищни инициативи за насърчаване на четенето.

Проверките през миналата учебна година установили, че доста от преподавателите в начален курс отделяли незначително време за самостоятелно четене в клас, а с част от учениците се работело само във времето за индивидуални консултации. От друга страна, обаче, интернет технологиите се интегрирали все по-успешно в учебния процес с цел подобряване уменията на децата за четене и разбиране на текста, за извличане на информация и решаване на практически задачи.