Учени и родители започнаха протестна подписка срещу изучаването на творбата на Бокачо в по-долен клас. Това е шедьовър от световната съкровищница, казва преподавателят Нели Дамянова

640px-Andrea_del_Castagno_Giovanni_Boccaccio_c_1450-300x281

Пак недоволство срещу учебните програми. Учени и родители започнаха протестна подписка срещу изучаването на “Декамерон” в 8 клас. С мотива, че произведението на Джовани Бокачо ще има деморализиращ ефект върху подрастващите.

Досега “Декамерон” се изучаваше в 10 клас. Новите учебни планове обаче върнаха Средновековието и Ренесанса две години назад. Според авторите на подписката – напълно неуместно. Тази книга е безспорен етап от развитието на европейската мисъл и защо трябва да се връщаме към 16 век, когато е била забранена от църквата по време на контрареформацията, контрират защитници на обратната теза. В „Дакемерон” любовта винаги побеждава, ако достойно е защи­тено нейното право на съществуване. Над всички обрати в сюжетната интрига застава смехът на Бокачо – ренесансов, откровен и силен в своята безпощадна критика над фалшивия морал и лицемери­ето в човешката нравственост.

Авторите на подписката обаче не се интересуват от литературната критика и са категорични, че ще се борят докрай сборникът от 100 новели – класически образец на италианската ренесансова действителност, създаден през 14 век,  да падне от програмата на осмокласниците. И дори са готови да стигнат до съда.

Потърсихме мнението на преподаватели по литература, които водят часове в 8 клас, за да чуем тяхното „за” или „против”промените в програмата. Ето и становището на Нели Дамянова от ЕГ „Пловдив”:

“Не можем да оспорваме художествената стойност на шедьовър от световната литературна съкровищница. Експертите от МОН са намерили място в учебната програма за това класическо произведение, като са подбрали подходящ за възрастта на осмокласниците поучителен откъс. Учениците в този клас вече са достатъчно запознати с особеностите на художествената условност и възприемат текста като литературен факт, като плод на творческото въображение на автора. Тук особено важна е и ролята на учителя, който да улесни естетическото възприемане на произведението, като обясни историческия и културния контекст, в който е създадено, светогледа, нравствените принципи и идеали на хората в тази епоха.

Творбата “Декамерон” по блестящ начин илюстрира контраста между аскетизма на средновековния човек и виталността на ренесансовата личност. В такъв аспект тя помага на учениците да осмислят разликите между двете епохи.”