1546 са кандидатите за магистърските специалности, желаещите да учат за медсестри по-малко от местата

По четирима кандидати ще се състезават за място в магистърските специалности на Медицинския университет, сочи справката от подадените документи. 1546 са кандидат-студентите, заявили участие за теста по биология и химия, които ще се борят да влязат медицина, стоматология и фармация. Висшето училище ще приеме по трите специалности, съответно 150, 100 и 90 души. По традиция конкуренцията при момичетата ще е доста по-жестока, тъй като вузът приема равен брой младежи и девойки.

Общият брой подадени документи за магистри и бакалаври е 2043. От тях 1492 са жени, а 551 – мъже, съобщи шефът на учебен отдел д-р Евгения Иванова. Анализът показва недостиг на желаещи за две от бакалавърски специалности, за които има глад на кадри. Само 88 са пожелали да се явят на изпит за медицински сестри, а местата са 100. 21 са подали документи за акушерки при 20 места за прием.

„Въпреки че випускът е по-малък от предходния, се радваме на устойчив интерес към университета и достатъчно много кандидати”, коментира за „Уча в Пловдив” зам.-ректорът по учебната дейност проф. Мария Куклева. Съветът й към кандидат-студентите е предварително да проверят залата, в която се явяват, за да не стане объркване в деня на изпита. Поради сериозния брой кандидат-студенти за изпита на 3 юли, за провеждането му е ангажирана цялата база на университета, включително учебните зали на Детска клиника. Всички изпитни аудитории са проверени за евентуално инсталирани средства за преписване или подсказване, и ще бъдат запечатани.

Изпитната кампания стартира на 1 юли със скулптиране за желаещите да учат зъботехника. Изпитът по етика за медсестри, акушерки и специалностите в Медицинския колеж е между 8 и 12 юли. На 4 юли е изпитът по социална медицина и здравен мениджмънт.

Изпитът за магистрите стартира в 9 часа на 3 юли. До 10 часа те нямат право да напускат залите. Дали ще започнат да работят от тестовата част по биология или химия, зависи от техния личен избор. Двете части ще бъдат проверявани и оценявани от различни комисии и ще имат отделни оценки. При разлика повече от 0.5 ще се намесва арбитър. Резултатите няма да бъдат обявявани публично в съответствие със Закона за защита на личните данни. Всеки кандидат ще може да си провери как е оценен с входящия номер.

След като станат ясни резултатите Академичният съвет на висшето училище ще реши колко бройки платено обучение да бъдат приети спрямо капацитета на всяка от трите магистърски специалности. Миналата година под чертата оставаха доста кандидати с бисок бал, затова бяха отпуснати допълнително по 20 бройки, уточи проф. Куклева.

Пет са изпитните дати за чуждестранни кандидат-студенти. На първата са се явили 80 души. От миналата година те също се явяват на тест.