Ректорите на четири пловдивски университета се удостояват с отличието „Почетен знак на Пловдив“, реши на днешното си заседание Общинският съвет. За предложението гласуваха 36 съветници.

Отличието се присъжда на ректорите на Медицински университет-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева, на Аграрен университет – проф. д-а Христина Янчева, на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство – проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и на Университета по хранителни технологии – проф. д-р Пламен Моллов.

В мотивите на вносителите, които са от различни групи в ОбС, се подчертава, че четиримата ректори са приели за лична месия да помагат на Пловдив не само в посока високото качество на образованието, което предлагат управляваните от тях висши учебни заведения, но и за това, че по време на управленските си мандати са превърнали висшите училища в активен партньор на местното самоуправление. Посочва се още, че четиримата са участвали в редица важни проекти и стратегически решения за Пловдив.

Общинският съветник на „Алтернатива за Пловдив“ Атанас Баташки каза, че удостояването на ректорите на университетите в града трябва да стане традиция, защото всеки един от тях е визионер. Заместник-кметът Величко Родопски благодари за направеното предложение и допълни, че от много години не са удостоявани ректори с почетния знак на Пловдив. Владимир Славенски от „Демократична България“ приветства инициативата, но каза, че безспорно трите дами имат изключителни заслуги в академичната дейност и техните ректорски мандати ще бъдат запомнени с добро. От „Демократнична България“ обаче имаха възражения относно проф. Моллов, затова от групата предложиха за всеки ректор да се гласува поотделно, но процедурното предложение не беше прието от общинските съветници. Това предизвика дебати в зала, но повечето съветници бяха на мнение, че темата не трябва да се политизира и ректорите трябва да се оценяват единствено по академичните им постижения.