Първолаците в училището в Крумово са едва 11.

63 училища от Пловдивска област взеха участие в петата регионална конференция на началните учители „Училището – място за деца”, организирана от РУО

Началникът на РУО Иванка Киркова приветства участниците в конференцията.

Емоционално посрещане с ескимоски поздрав или прегръдка настройва сутрин първолаците от училището в Крумово да бъдат активни и да се чувстват щастливи в клас. Ритуалът е въведен от началото на учебната година по идея на началния педагог от ОУ „Христо Ботев” Мариана Иванова. „Антискука в класната стая” е презентацията, с която тя се включи в петата регионална конференция на началните учители „Училището – място за деца”, организирана от Регионалното управление на образованието. На двудневния форум, който бе открит днес в Марково, добри практики споделят педагози от 63 училища в Пловдивска област. Как активното учене създава креативна среда в урока е темата, по която ще дебатират участниците.

„Днешните деца учат чрез активно участие в урочната работа. Миналата есен поех нов випуск и търсих начин да ги предизвикам да бъдат дейни и енергични. В часовете по български правим четене със скрит текст, т.е. думи от изречението липсват и те трябва да се досетят кои са те. Четенето с догадка изисква да помислят как завършва изречението. Класната стая се оживява и когато провеждаме четене в решетка. Върху текста се поставя решетка със скрити една-две букви от дума и децата следва да ги попълнят, което помага и за овладяване на правописните правила. Обърнатото четене също внася игрови момент в ученето”, обяснява Мариана Иванова, чиято цел е първокласниците да бъдат мотивирани да съпреживяват изучаваното в часовете по български език.

Изключителен ефект постигнал и нетрадиционният начин, по който били посрещани сутрин в училище. С помощта на родителите всяко от децата изработило лично табло с начините, по които иска да го поздравяват сутрин. Таблата се намирали в класната стая и първолаците се редували да посрещат съучениците си и госпожата.

„По желание на децата, когато момче ни посреща, най-отпред се нареждат момчетата, а след това момичетата и обратно. Денят започва емоционално с „дай пет”, прегръдка, ескимоски поздрав или „погали ме по гърба” в зависимост от това коя картинка от таблото на посрещача е избрало съответното дете. Това се случва в първите една-две минути на часа”, обяснява Иванова. Опасенията й, че децата ще загубят интерес след първите няколко пъти се оказали напразни. Учителката направила и клипче, за да покаже ефекта от нововъведението на родителите.

Първолаците в училището в Крумово са едва 11.

Конференцията бе открита от началника на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова, която приветства участниците и ги насърчи да споделят опит и успешни практики. За активното учене и креативност говори експертът по начално образование Васка Атанасова. Експертът Мариана Механджиева презентира технологии на преподаване за осъществяване на активно учене. Съпътстващото събитие на петото издание на форума бе прожекция на филм за дейността на учениците от 2 до 4 клас по проекта „Занимателни обучение за енергийна ефективност”, който се реализира от ЕВН и МОН. Съвременните модели на взаимоотношение между семейството и училището анализира проф. Даниела Тасевска от Великотърновския университет.

Програмата на конференцията предвижда работа по дискусионни панели. Първият е фокусиран върху обучението и възпитанието чрез създаване на позитивна образователна среда в училище. Панелист е доц. Емил Бузов от Великотърновския университет. Начални педагози от областта говориха за метода на „обърната” класна стая, „човеците” и третокласниците, представиха адаптирани практики за контролиране на стреса в училище.

Какви са педагогическите стратегии и подходи, стимулиращи активното учене обясняваха участниците във втория панел. Те говориха за виртуалната и добавена реалност в учебния процес, за голямото приключение, наречено диктовка, и за методите за четене с разбиране в обучението по „Човекът и природата”.

„Подкрепа на личностното развитие на учениците от начален етап” е темата за дебат в третия панел утре. Презентациите в него анализират резултатите от олимпиадата „Знам и мога”, взаимодействията между учители и родители, мултидисциплинарните уроци и технологиите на преподаване за осъществяване на активно учене.