Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ открива утре най-престижната си научна конференция „Паисиеви четения“. Двудневният форум ще се проведе в Ректората на висшето училище, а началото е в 10 часа с пленарен доклад на доц. д.ф.н. Николай Нейчев на тема: „Квантовата литературна херменевтика и проблеми за разбирането на литературата“. Тази година конференцията е посветена на 50 години филология в Пловдивския университет.

Научният форум се провежда за 41-ви път, като по програма са предвидени секциите „Големи и малки в литературата“, „Славистика“, „Романистика и германистика“, „Испанистика“, „Русистика“, „Балканите – езици и култура“, Литературоведска секция, Езиковедска секция, „Лингвистика и преподаване“, „Актуални тенденции в развитието на съвременния български език“. Кръглата маса по ономастика „Собствени имена – диахронен и синхронен прочит“ е в памет на проф. д-р Иван Чобанов. Очаква се във форума да вземат участие повече от сто учени и преподаватели.

Целта на научния форум е да бъдат обсъдени предизвикателствата и перспективите пред преподаването на университетско равнище на български език, литература и култура у нас и в чужбина, да се осъществи обмен на идеи и практики и да се насърчат научните изследвания.

Съпътстваща събитието е изложбата „Калиграфско-художествени школи и писарски средища“ в Народната библиотека „Иван Вазов“.