Работна група в МОН ще отговаря на питания по новите програми и стандарти, масово искат увеличаване на часовете по всички предмети

4753-800-0

 

Поредната промяна след поредица от отворени писма, възражения и дебати оповести днес МОН. След масовото недоволство на преподавателите по философия се възстановяват броят часове, с който учебният предмет се изучава в гимназията. Предложението за намаляване бе заради обособяването на отделен предмет „Гражданско образование”, който да отнеме част от темите на философския цикъл. Така гражданското образование ще се появи като предмет само в 11 и 12 клас.

Възстановяват се и часовете по физическо. Предложението за намаляване с половин час седмично било след съпоставка с другите страни членки.

Увеличават се задължителните часове по чужд език в 9 клас в профилираните училища спрямо първоначалния проект. Предложението за намаляване било породено от възможността всяко училище да разполага с тях като избираеми. Към момента езиковите гимназии могат да обучават по два чужди езика с по-висок хорариум и от настоящия в задължителните и в избираемите часове.

В 8 клас чуждият език ще се изучава с достатъчно голям хорариум, като същевременно в учебния план ще присъстват учебните предмети история, география, физика, химия, биология.

250 мнения и становища са постъпили в МОН по повод изготвяните стандарти и учебен план, като повечето искания са за увеличаване на часовете по почти всички общообразователни предмети.

Все още тече срокът за обществено обсъждане на програмите за 1 и 5 клас, въз основа на които ще бъдат разработени новите учебници. От МОН обявиха, че е създадена работна група, която да отговаря на възраженията и запитванията.