Образованието е приоритет в общинския бюджет за 2020 година, заложено е изграждането на нова детска градина в „Южен“, 1 380 000 – за продължение на успешни програми

Половин милион лева са заложени за проектиране на нови сгради на Математическата гимназия и Хуманитарната „Св.св. Кирил и Методий“. Това става ясно от проектобюджета на община Плодвив за 2020 година, представен на пресконференция днес. 300 000 лева са предвидени за разработката на проект на МГ, тъй като училището от години дели сграда с ОУ „Драган Манчов“ и се задъхва от липса на класни стаи. Терен за строеж има и той се намира зад хотел “SPS”. Недостиг на кабинети налага да се търси решение и за Хуманитарната гимназия, която се помещава в една сграда с ОУ „Княз Александър I“. Определените средства за създаването на проект са 200 000 лева. Както „Уча в Пловдив“ писа, район „Централен“ има изготвена идейна разработка за втора училищна сграда в двора на гимназията, която предвижда тя да бъде разположена успоредно на бул. „Марица-юг“. Класните стаи ще гледат към двора, а коридорите – към булеварда. Постройката ще бъде съобразена с държавния образователен стандарт за физическата среда и с архитектурните особености на сградата на Хуманитарната гимназия, която е паметник на културата от национално значение. Сградата ще се издига на мястото на сега съществуваща постройка, която не се използва.

В бюджета са предвидени и 100 000 лева за проектиране за основен ремонт, консервация и реставрация, както и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Хуманитарната гимназия. Заложено е и благоустрояване на дворното пространство.

Образованието е посочено като приоритет в общинския бюджет за тази година.

1 милион лева се заделят за строежа на нова детска градина в квартал „Въстанически“. В район „Южен“ има недостиг на места в детските заведения, а строителният бум на нови жилищни сгради още повече ще задълбочи кризата. Средства ще получат и три от училищата в района. 726 840 лева са заложени за прилагане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на оградата и спортната площадка на ОУ „Стоян Михайловски“. За идеен проект за основен ремонт на сградана на СУ „Константин Величков“ се предвиждат 60 000 лева. Ще бъде премахната опасна постройка на територията на ОУ „Захари Стоянов“ с последваща модернизация на дворното пространство, за което са отделени 99 960 лева.

Започналото през последните две години проектиране на нови и ремонтиране на съществуващите спортни площадки в детските градини и училищата ще продължи. 400 000 лева са предвидени за школата, 200 000 – за облагородяване на дворните пространства и сертифициране на площадките в детските заведения.

С общата сума от 1 380 000 лева ще се реализира общинската програма за образование, която продължава да развива успешни проекти. Сред тях е въвеждането на Монтесори педагогиката в общинските детски ясли, градини и училища, за което са предвидени 280 000 лева. За модернизация на учебния процес – програма, по която училищата кандидатстват за оборудване и участват също със средства от делегираните си бюджети, има фиксирани 300 000 лева. По 60 000 лева ще бъдат отделени за кариерно ориентиране и за повишаване на дигиталните компетентности. Проектът „Иновативни учители“ получава 30 000 лева. Общината ще продължава да подкрепя формирането на дуални паралелки в общинските и държавните училища. Отделените за целта средства са 50 000.