9 на сто са записани в училища извън Пловдивска област, 16% са убедени да участват в трето класиране, сочат докладите на директорите до РУО

Половината от неподалите документи за прием в гимназии са оставени на поправителни изпити. Това показват докладите на директорите от училищата, в които се обучават въпросните ученици. По данни на РУО близо 1000 от общо 5000 седмокласници не бяха внесли документи за участие в приемната кампания. Началникът Иванка Киркова прати писма до кметовете на общините от областта да съдействат на директорите да открият и мотивират децата и родителите, за да не останат извън образователната система.

Сред селата с най-голям брой деца, застрашени от отпадане, са Стрелци, Боянци, Златовръх, Розино, Кърнаре, Христо Даново, Царацово, Стряма, Рогош, Дълбок извор, Йоаким Груево, Катуница, Триводици, Езерово. В Пловдив проблемните ученици са основно от етническите квартали.

„До момента сме получили справка за около 500 деца. По-голямата част имат двойки и ще се явяват на поправителна сесия през септември. И не се знае към момента дали ще успеят да завършат основно образование или ще повтарят. 5 на сто са заминали за чужбина. 16 % продължават образованието си в училища на Министерството на културата, Министерството на спорта, Духовната семинария и в частни гимназии. Същият процент са убедени да подадат заявления за участие в трето класиране”, каза председателят на комисията за прием Рангел Райчев. Той уточни, че към момента няма да се съкращават паралелки, за да се даде шанс на училищата да попълнят вакантните места до началото на септември.

В гилдията вървят коментари, че една част от учениците умишлено са оставени на поправителни, за да може наесен да бъде попълнена паралелка, която има проблеми с приема. Директорите се договаряли помежду си, за да спасят положението.

17 юли е крайният срок, в който директорите трябва да подадат справка в РУО за учениците, които не фигурират в системата и са застрашени от отпадане.

Документите за участие в третия етап се подават от 20 до 24 юли в училищата центрове или онлайн.