ПГ по дървообработване обучава наставници за техните задачи по време на практиката и за законовите изисквания на ученето чрез работа

Полиграфски и фирми от мебелната индустрия в Пловдив и региона отварят врати за родителски срещи и посещения на ученици, които ще се обучават в дуална форма. Семействата могат да отидат на място в компаниите, да се срещнат с техни представители и да се запознаят с условията за практика.

Това стана ясно по време на обучението за наставници, което провежда Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване по проект за подкрепа на дуалната система. Училището е сключило партньорски договори със 17 фирми и покани техни представители, за да ги запознае със Закона за професионалното образование, Наредбата за обучение чрез работа, Кодекса на труда, с ролята и задачите на наставника. Какви са законовите изисквания за обучението на младежи поясни директорът инж. Константин Костадинов. Училището е осигурило работни облекла за всички ученици, избрали дуалната система, на които предстои да влязат във фирмите.

„Не забравяйте да вземете разрешение от Инспекцията по труда, защото децата стават ваши работници и вие ги наемате за 7-часов работен ден. Часовата ставка е върху минималната работна заплата – 650 лева, а договорите се сключват от 15 септември. Целта е да запалим децата за професията“, поясни Костадинов.

По думите му гимназията прави всичко необходимо, за да модернизира учебния процес и да осъвремени базите си, за да стесни пропастта между образованието и реалната работна среда. След като миналата година снабдили цеховете със CNC рутер и три 3D принтера, сега се очаква доставката на CNC струг и оборудването на две нови работилници. Учениците от „Мебелно производство“ ще разполагат с 9 нови тезгяха от Австрия. През лятото ще бъде обособен и нов компютърен кабинет с 13 работни места. Осигурени са лаптопи за ученици и учители, ако се наложи превключване към обучение от разстояние в електронна среда. Костадинов заяви, че дори образователната система да премине към онлайн обучение, ако фирмата не е затворила, учениците също ще се явяват на работа.

На въпрос как да мотивират тези, които не са достатъчно активни, инж. Костадинов отговори, че няма как всички деца да са еднакви, така че фирмите имат свободата да прилагат адекватни според тях подходи, за да провеждат практиката ефективно. Той даде пример със завършили тази година, които продължават да работят в компаниите, където са били разпределени за дуално обучение. От фирма „Интрама“ направиха уточнението, че мобилните телефони при тях са забранени по време на работа и предупредиха, че същото правило ще важи и за учениците.

От всички 357 гимназисти в ПГ по дървообработване, 207 се обучават по дуалната система. Представителите на бизнеса са членове и на комисиите за провеждане на държавните изпити по специалността. От следващата година изпитът по професия е задължителна втора матура за завършващите професионални гимназии.