МОН актуализира списъка за 2019/2020 учебна година, 57 стават  специалностите, по които се очаква недостиг от кадри на пазара на труда

Полиграфист, химик-технолог и технолог в хранително-вкусовата промишленост, машинен монтьор и монтьор на подемно-транспортна техника, както и елтехник влизат в списъка на защитените професии за следващата учебна 2019/2020 година.

Министерството на образованието и науката предлага към утвърдените 29 защитени специалности от професии в списъка за следващата да се добавят още 11 нови специалности с фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги. Растениевъд, животновъд, оператор в екслпоатация на жп инфраструктура и десенатор на текстил са други от професиите, които ще бъдат защитени. Те са предложени от отрасловите  министерства, браншове и работодателски организации, които вече са разгледани и приети от междуведомствена комисия.

Актуализиран е и списъкът със специалности, по които се очаква недостиг от кадри на пазара на труда. Добавени са три търсени – машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. С тях броят на специалностите в него става 57. Сред тях са деловодител, лаборант, машинен техник, заварчик, стругар, техник-технолог в дървообработването, строител, монтажник на ВиК мрежи, помощник-възпитател.

С актуализирането на списъците се създават условия за прецизиране на държавния план-прием и провеждане на качествено професионално образование на кадри за приоритетни икономически сектори, в които е налице слаб интерес от страна на учащите.

Новите специалности създават и възможности за изпълнението на регионални програми и проекти, както и за обучение по специалности в нови или високотехнологични сектори.

Допълнените и актуализирани списъци за учебната 2019/2020 година са предложени за обсъждане на страницата на образователното министерство.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.