Деца, чиито родители са на помощи, ще бъдат освободени от такса за забавачка. Тази възможност дава проектът „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който се изпълнява от МОН в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Бюджетът му е 82,5 млн. лв. и се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът е насочен към разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвимите групи и такива, живеещи в бедност.

Предвижда се със средства по проекта да бъдат подпомогнати родителите при заплащането на таксите за детски градини, което ще стане от февруари тази година. Очакванията на МОН са да бъдат обхванати около 50% от децата, които живеят в семейства, издържащи се със социални помощи.

Изследванията показват, че когато детето посещава детска градина, след това по-лесно се адаптира към училищната среда, а това ще намали неграмотността и броя на отпадащите от училище.

На 6 февруари предстои обществено обсъждане по инициатива на омбудсмана за обхващане на 4-годишните деца в детските градини. В него ще участват експерти от МОН, както и социалните партньори. Ще се дискутират промени в нормативната уредба.

За обхвата на 4-годишните са осигурени допълнително за издръжката им 11 млн. лв. на системата. Допълнително ще се дават още 5 – 6 млн. лв. годишно за учебни помагала и закуски. В момента около 22% от децата не посещават детска градина и три четвърти от тях са от семейства, които нямат никакво отношение към образованието.

По данни на МОН към декември 2019 г. в допълнително обучение по български език по проекта са се включили 11 378 деца, чийто майчин език е друг, които имат затруднения, или деца на емигранти, както и такива от смесени бракове или със специални образователни потребности. 2563 учители са ангажирани с тези обучения. За да се осъществи образователната подкрепа на децата, директорите на детски градини могат да назначават допълнително психолози, логопеди, ресурсни учители, а също така помощник-възпитатели, помощници на учителя, образователни медиатори и социални работници.

Досега в рамките на Проекта са назначени 115 педагогически и 224 непедагогически специалисти. В дейностите на „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ влиза и ранното откриване на обучителните затруднения на децата и оценяване на потребностите им от подкрепа. С тази цел досега са обучени 1630 учители.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.