10 на сто от педагозите в областта пътуват от големия град в отдалечените райони по данни на СБУ. По-малък процент се придвижват от Пловдив към селата

444a672e21ed9852183c061a0124efe0

На педагогическите специалисти, които работят в малко населено място, но не живеят там, ще бъдат възстановяват разходите за транспорт или за наем, ако са наели жилище там. Това предвижда проектонаредба за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, публикуван за обществено обсъждане в сайта на МОН.

Според сега действащия Колективен трудов договор в отделните общини на Пловдивска област средствата за транспорт се покриват, но от бюджета на училището. Сега той няма да се натоварва, тъй като ще се получат целево средства. По данни на Синдиката на българските учители около 10 на сто от учителите пътуват от Пловдив към малките селища. По-малко са преподавателите, които живеят в съседни на областния град общини и пътуват, за да работят в големите градски училища.

Според наредбата малко населено място е това, в което живеят до 5000 души. Педагозите, които имат регистрация по настоящ адрес извън мястото, където работят, ще трябва да удостоверят този факт с документ. На тях ще им се възстановяват пътните разходи срещу билети, абонаментни карти или  фактури за междуградски транспорт. Ще имат право да ползват и лични превозни средства срещу фактури за заредено гориво. Разходите им ще зависят от вида, марката, модела и разхода на гориво за маршрута от местоживеенето им до институцията, в която работят и обратно. Педагозите няма да имат право да получават пари за градски транспорт.

Право на възстановяване на средства за наем ще имат педагогическите специалисти, които са наели жилище в населеното място, в което работят. Изискването е да има сключен договор за наем, който да не надвишава с повече от 30 % месечната сума за транспорт до местоживеенето им и обратно с най-евтиния вид транспорт.