Общинският съвет ще гласува по 3000 лева за всяка от 11-те специалности, утвърдени в план-приема за следващата учебна година

33 000 лева допълнително финансиране за училищата, които разкриват дуални паралелки през следващата учебна година, ще гласува на заседанието си на 16 май местният парламент.

Част от стратегията на община Пловдив е да подпомага развитието на дуалното обучение, за да стимулира предпочитанията към търсени на пазара на труда специалности. Администрацията подкрепя с целево финансиране всяка нова дуална паралелка и подпомага училищата в контактите им с индустриалните зони и осъвременяването на учебните програми. За 11-те специалности, утвърдени в държавния план-прием за догодина, пет училища ще бъдат подкрепени с 33 000 лева.

Пет професионални гимназии разширяват програмите си за дуално обучение през учебната 2019/2020 г. Това са ПГ по дървообработване, която ще получи най-много средства – 12 000 лева, а по 6000 ще бъдат дадени на ПГ по електротехника и електроника и на ПГ по транспорт. По 3000 лева ще бъдат преведени към бюджетите на ПГ по хранителни технологии и техника, ПГ по механотехника и ПГ „Ана Май”.

Индустриалното развитие на региона и динамичният пазар на труда карат все повече гимназии да търсят партньорство с бизнеса и да стартират дуална форма. Така бъдещите млади специалисти получават практическо ориентирано обучение, трупат опит и работни навици и се запознават с новите технологии в производствата.

В Пловдив сега има 9 дуални паралелки, които са подкрепени от 31 компании. За всеки ученик в дуална паралелка училището има подписан договор с предприятие, което е ангажирано с практиките и част от обучението му. С утвърдения прием общият брой на дуалните паралелки в Пловдив през новата учебна година ще стане 20.