Да се възстанови правото на учителя да отстранява ученик при неприлично поведение. Не сме съгласни със създаването на втори „екип за превенция”, се казва в петицията на Фейсбук групите „Учители за силно българско образование“, „Педагози“ и “Класни ръководители”

Предложението на МОН за промени в Механизма за обхват на децата в системата на предучилищното и училищното образование предизвика недоволство сред учителите, които излязоха със становище в социалните мрежи. То е пуснато като част от онлайн петиция, подписана от Фейсбук групите „Учители за силно българско образование“, „Педагози“ и “Класни ръководители”. Задължението на учителите да обикалят по адресите на децата, които отсъстват без уважителна причина, е определено като несвойствено. Посещенията следва да се правят в деня, в който детето не се е явило на детска градини или училище, а родителят не е уведомил институцията. В екипите, които ще се създават със заповед на директора, трябва да влизат педагогически специалисти, представители на социалните служби и полицията. От тях ще се изисква да установят причините и да убедят родителите да осигуряват редовното присъствие на децата.

„Отказваме всякакво съдействие в това отношение. Отхвърляме всички промени, които касаят опита за подмяна на съдържанието на учителската професия. Категорично не сме съгласни с предложението за създаване на втори „екип за превенция“. В детските градини и училищата вече има изградени и действащи „екипи за обхват“, не виждаме нужда от допълнителни такива. Готови сме да защитим мнението си по всякакъв начин, включително и със съдебни дела”, пишат недоволните в петицията до министъра на образованието Красимир Вълчев. И настояват проектът за промени да бъде отхвърлен на този етап.

В петицията има и конкретни предложения –  да се възстанови правото на учителя да отстранява ученик от час при неприлично поведение, а Педагогическият съвет да може да изключва при драстични нарушения, без това да се отразява на бюджета на училището. Друго от исканията касае масовото въвеждане на е-дневник, който улеснява връзката учител-ученик-родител, както и закупуването на служебни автомобили за училищата.