Компонентът да носи 4 точки за приема след 7 и 8 клас, предлагат от образователния синдикат

40SOU

С шокиращо предложение за промяна на механизма на балообразуване при приема на ученици след 7 и 8 клас излезе днес образователния синдикат на „Подкрепа”. Искането е в Наредба №11 за прем на ученици в държавните и общински училища да бъде въведен  нов компонент при формиране на бала, а именно поведението. който да носи 4 точки при формиране на бала. Учениците, на които е наложена мярки или наказания, регламентирани в Правилника за приложение на закона за народната просвета, да бъдат лишени от тези точки. Това ще бъде първата стъпка в посока за по-добро българско образование, аргументират се вносителите на промяната.

Делегираните бюджети станали причина за огромни компромиси що се отнася до поведението и оценяването на учениците. Учителите сами, без подкрепа от институции и партниране от родители, не могат да се справят с възпитанието, коментира председателят Юлиян Петров.

Синдикат „Образование“ подкрепя новата философия на МОН общият успех да влияе при формирането на бала, като се отчитат съответните профили и професии.

 

От „Подкрепа” предлагат още учителите квестори да бъдат със статут на държавни експерти за деня на изпита, а тяхното възнаграждение и разходи – дневни и пътни, да бъдат гарантирани от МОН.