Подготвачета от ромски произход демонстрираха как учат азбуката и да броят до 10 с музика. Това стана на открит урок в ДГ „Маргаритка“.

Музикалният педагог Здравка Андреева запозна децата от четвърта група с различни инструменти, под чийто съпровод те изпяха песен за азбуката, друга за буквите А, М, О, както и за числата от 1 до 10. Децата се запознаха с цигулката, а Андреева им показа инструмент, използван от нейния дядо Кръстьо.

Гостите на открития урок в рамките на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“ останаха впечатлени от представянето на децата и постигнатия резултат от работата с тях. Той има за цел да подкрепи образователната интеграция на деца от етническите малцинства, като заниманията по музика, изкуство и спорт са важен инструмент в тази насока.