Парламентарната комисия по образование не гласува предложението за превръщане на детските ясли в детски градини

 

 

Шанс за поправка на оценката от държавен зрелостен изпит дава проект за промяна в Закона за предучилищното и училищното образование, който бе одобрен на първо четене от парламентарната комисия по образование. Той бе подкрепен с 11 гласа „за“ и по един „против“ и „въздържал се“. Проектът предвижда зрелостниците, положили успешно матура, но с незадоволителна за тях оценка, да имат право еднократно, до края на календарната година, следваща първото полагане на ДЗИ, да се явят за повишаване на оценката на следващ насрочен такъв изпит в същото училище. Новата оценка ще се вписва в удостоверение, ако това е по-благоприятно за зрелостника. Целта е да се даде шанс да кандидатства във висше училище.

Проектът за промяна е внесен от председателя на комисията Красимир Вълчев, от зам.-председателя Николай Денков, Христо Симеонов, Елисавета Белобрадова и Гален Монев. Предложение за подобна възможност за зрелостниците даде преди месец и омбудсманът Диана Ковачева.

След дебати в рамките на няколко заседания парламентарната комисия не подкрепи проекта за промени в просветния закон, внесени от Костадин Костадинов и група народни представители. Той предвижда възможността учениците от II до IV клас да повтарят учебната годината, ако не са покрили минималните критерии, въвеждане на 5-годишен мандат на директорите без ограничение на техния брой, както и отпадане на атестацията на педагогическите специалисти.

Много разнопосочни реакции предизвика проектът за преобразуването на детските ясли в детски градини и включването им в системата на предучилищното и училищното образование. Основният мотив на вносителите е да се въведе интегрирана политика за ранно детско развитие, като се предвижда и въвеждането на нов държавен образователен стандарт за него, който да бъде приет с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването и с министъра на труда и социалната политика. По време на обсъжданията в Парламентарната комисия се чуха критики към проекта от народни представители, синдикални организации и директори на детски ясли. Изпратени са и редица отрицателни становища. Възражения и въпроси към вносителите поставят и от министерствата на здравеопазването и на финансите. Предвижда се да бъде проведена обществени дискусия.