„Моделът на подготовка трябва да се промени”, заяви проф. Галин Цоков на конференция по повод 35 години от създаването на Педагогическия факултет на Пловдивския университет

„Важно е да видим възможностите за прилагане на компетентностния подход в българското училищно образование и през тази призма да дискутираме как можем да променим и базовата подготовка на бъдещите учители“. Това заяви проф. д-р Галин Цоков, ръководител на Катедра „Педагогика и управление на образованието“ в Пловдивския университет на днешната конференция „Компетентностно базирано обучение и педагогиката на 21 век”. Във форума взеха взеха участие преподаватели от педагогически факултети на български университети, представители на Министерството на образованието и науката, общински образователни администрации и експерти от РУО, учители и директори на образователни институции, представители на работодателски организации и учителски синдикати, неправителствени организации, докторанти и студенти.

„Това, което трябва да се промени, е самото съдържание педагогическата подготовка от гледна точка на навлизането на  концепцията на конструктивизма. Трябва да се използва и интердисциплинарно обучение за работа в екип на бъдещите учители  и заедно с това да се промени и моделът на практическата подготовка, като тя се засили така”, каза проф. Цоков и даде за пример Естония, където подготвянето на младите учители продължава една година, след като завършат университет. Така те получавали възможност по-успешно да се адаптират и да развият своите педагогически компетентности.

Според него у нас това е въпрос на преговори между университетите и базовите институции – училищата, с които имат договор за провеждане на практически занятия. Проблемът опира до финансиране на тази подготовка. Към момента 15-20% от учебното съдържание включва практика на педагогическите специалности. Добре е този процент да се повиши, смята проф. Цоков. ПУ работи няколко десетки базови училища и градини, а на учители от тези институции университетът дава възможност за безплатни квалификационни обучения.

„Ще има повече средства за практики на всички завършващи с педагогическа правоспособност. Повишаваме догодина, макар и само за първи курс, норматива за професионално направление „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“. В проектобюджета са планирани 10 млн. лева за национални програми в системата на висшето образование. Целта им е да подпомогнем висшите училища да разработят определени политики или да ги насочим към конкретни дейности. Ще ги стимулираме да променят учебните програми, особено тези, които са в педагогически професионални направления“, каза още образователният министър.

1 КОМЕНТАР

  1. Бих желал да наема стажати от ПУ в Пловдив катедра “Физическо възпитание” , но от университет, не ми съдействат?
    ски клуб Канари

Коментарите са затворени.