Средствата ще се отпускат за тези, които обучават по приоритетни да пазара направления и за транспорт на ученици, каза министър Красимир Вълчев

3134_6_elektrotechnik

Професионалните гимназии в страната ще получат допълнителни средства към делегираните си бюджети през следващата година. Парите ще бъдат използвани за транспорт на учениците, а част от тях ще се насочат към тези гимназии, които обучават по професионални направления с бъдещ недостиг на кадри за пазара на труда. Предстои да бъде разработен механизъм за разпределението им, обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Новата формула за делегираните бюджети на училищата в страната предвижда финансирането да е базирано не само на броя на учениците, а да зависи и от броя на паралелките, както и от спецификата на региона, в който се намира училището. Според министъра формулата ще се отрази положително в по-голяма степен на малките училища и детски градини, както и на тези в по-малките населени места.

Очаква се увеличението на средствата за образование през следващата година да е около 400 млн. лв., като училищата ще получат средно с 4% по-големи бюджети. Основната част от допълнителните средства в системата ще отидат за повишаване на заплатите на учителите. За това са нужни 240 млн. лв., а за възнагражденията на непедагогическия персонал – още 32 млн. лв.

„Учителите са най-важният ресурс. Предстои недостиг на кадри във всички системи, но ако имаме добри и мотивирани учители, ще преодолеем този проблем“, категоричен е Вълчев. В бюджета на МОН за 2018 г. са предвидени още средства за стипендии на учениците от VIII клас, за транспорт до най-близките училища и професионални гимназии и за осигуряване на около 500 психолози и педагогически съветници в детските градини и училища в страната.