Три момичета влизат с максималния 36.00, последното прието момче във „Фармация“ е с близък минимално допустимия бал за вход – 24.16

Близо 8 единици е разликата в минималния бал между жени и мъже за „Медицина“. Това показват резултатите от обявеното първо класиране на Медицинския университет. Това е и най-желаната специалност, посочена от 641 кандидат-студенти на първо място. Местата са общо 146. Три от жените влизат с максимален бал 36.00, а третата приета е с 35.92. Класираните на четвърта и пета позиция са с 35.82. Последното прието момиче е с бал 32.58. При мъжете първият приет е с 35.92, а минималният бал е 27.92.

За специалност „Стоматология“ най-високият бал при жените е 35.30, а най-ниският – 29.46. Първият класиран мъж е с 34.94, а последният влиза с 26.18. Местата са общо 73.

35.76 е най-високият резултат за „Фармация“ – жени. Балът при представителките на нежния пол слиза до 29.52. При мъжете обаче първият приет е с 34.16, а последният успяха да се класира с 24.16. Припомняме, че според решение на Академичния съвет на висшето училище кандидати с бал под 24 не участват в класирането. Общият брой на местата за специалността е 88.

Както „Уча в Пловдив“ писа, всеки трети е скъсан на теста по биология, а по химия 39 на сто от кандидат-студентите са получили двойки. Като цяло жените са се представили на по-високо ниво. 30 на сто от представителите на нежния пол са получили слаби оценки по биология, докато при мъжете процентът е 35. По химия скъсаните момчета са 44%, а момичетата с двойки са 37 на сто.

Класираните трябва да се запишат онлайн през профилите си между 14 и 17 юли. И на място в университета през първата седмица на септември, по график, обявен след четвърто класиране. Студентите се явяват лично в Учебните отдели и представят документите, посочени в чл. 24 от справочника.

От 16 до 16 юли пък трябва да се запишат приетите в “Здравен мениджмънт”. Първият класиран е с максимален бал 18, а последният влиза с 9.67.