От днес започва приемът на документи по схемата „Училищен плод”, бюджетът за учебната година е 13.85 млн. лева

img_0954

Плодовете и зеленчуците, които получават децата от 1 до 4 клас в училище, трябва да са от местни производители и пазари. Това е новото изискване, което се въвежда по схемата „Училищен плод“.  От днес започва приемът на документи за подпомагане, като крайният срок е 23 септември. По схемата могат да кандидатстват  учебни заведения, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, организации на производители на плодове и зеленчуци, както и общини с учебните заведения на своя територия. В списъка са включени 14 вида плодове и зеленчуци, но най-предпочитани са ябълки, круши, банани.

Бюджетът за тази учебна година е 13,85 млн. лева, като 45% от средствата са от ЕС. На всяко дете се полагат свежи плодове и зеленчуци за общо 27.29 лева. Стойността на една порция остава непроменена спрямо предходната година – 68 стотинки без ДДС. Изменена е обаче наредбата, по която се администрира схемата, която ще се прилага от 15 септември до 31 май 2016 година в цялата страна.

Промени има и при част от документите за кандидатстване, както и във вида и начина на предлагане на плодовете и зеленчуците в учебните заведения. За първи път се дава възможност на бенефициентите да кандидатстват за възстановяване на извършени разходи по прилагане на съпътстващи мерки. Новата наредба, както и образци на заявленията и указанията за кандидатстване, са обявени на интернет страницата на схемата http://schoolfruit.dfz.bg. Ново изискване е плодовете и зеленчуците по схемата, с изключение на цитрусовите плодове и бананите, да става чрез местни покупки или от местните пазари.

Схемата започна да се прилага 5 години започна. До 31 октомври 2015 г. на интернет страниците на фонд „Земеделие“ ще бъдат публикувани и списъците с одобрените.