Световноизвестният български учен в областта на технологията на млякото и млечните продукти чл.-кор. проф.  Мария Балтаджиева бе избрана за академик. Номинацията й се оказа без конкуренция в професионалното направление.  Тя е автор е на редица оригинални технологии за производство на млечни продукти, защитени с авторски свидетелства в страната и чужбина.

557315

 

Акад. Балтаджиева е дългогодишен ръководител на катедра „Технология на млякото и млечните продукти“, ексдекан на Технологичния факултет, зам.-ректор на УХТ със значителен принос за развоя на международното сътрудничество на университета.  Член е на Интернационалната федерация на откривателите, Световната съдийска комисия по качеството на млечните продукти, експерт на Международната федерация по млякото. Носител е на най-високата награда за научно-техническо творчество – вписване в Златната книга на откривателите и изобретателите в България.

Акад. Балтаджиева е член на националното ръководство на Съюза на учените у нас.

 

 

1 КОМЕНТАР

Коментарите са затворени.