Национална среща на ученическите съвети ще се състои на 15 и 16 април в Пловдив. Събитието ще се проведе в зала „Пловдив” на Международния панаир.

Срещата е втори етап от проект „Създаване на национален ученически парламент“, чиято идея е подобряване на ученическото самоуправление у нас, финансиран по програма „Еразъм+”. Повече от 200 училища в страната участваха в анкетата „Качество на училищното самоуправление в България”, която проучва мнението на ученици, учители и училищни ръководства относно необходимостта на училищните съвети. В момента резултатите от допитването се обработват и ще бъдат представени по време на срещата.

В събитието ще се включат 100 участници – млади хора, които са активни в живота на своите училища, директори, учители, доброволци и активисти в младежки организации и неформални групи, представители на институции, отговорни за вземане на решения и формиране на политики в областта на образованието.

Целта на срещата е осъществяването на диалог между младите хора и институциите по въпросите за ученическото самоуправление на национално равнище. Младежите ще отправят препоръки и ще поставят началото на национален орган, който да защитава правата, позицията и интересите на всички ученици на местно, национално и международно равнище.

Заявка за участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMA81fYeNqI4HpyMrfVdXLubNJblb6t1Y_f9m7IWI3dBtxSg/viewform?usp=sf_link