Забавачки под  тепетата представят добри практики на колегите си от страната

 

DSCF4310

 

На Първи регионален форум за предучилищно образование ще домакинства община Пловдив на 23 и 24 март.  „Ефективни модели на взаимодействие детска градина – семейство” е темата, по която ще дискутират просветните експерти. Целта на форума е да се представят добрите практики на детските градини от община Пловдив за ефективно партньорство и взаимодействие между родителите и забавачката, като обективна необходимост за формиране на личността на детето.

Регионалният форум ще се проведе в Дома на културата, като участие за заявили общините от Пловдивска област, Бургас, Варна, Велико Търново, представители на академичната общност, представители на родителската общност.

В първия ден ще бъдат представени 8 презентации за добри практики в пловдивски детски градини по темата на форума, а за втория са предвидени организирани посещения на избрани забавачки. За партньорството между детската градина и семейството ще говори доц. Елена Събева от катедрата по предучилищно възпитание на Пловдивския университет.