Изложение на организации за обучение на възрастни и връчване на годишните награди в сектора включва програмата на събитието

Пловдив ще бъде домакин на Националните дни за учене през целия живот и ученето на възрастни. Министерството на образованието и науката организира за четвърта поредна проявата от 3 до 5 октомври в града под тепетата. Заложените събития имат за цел да популяризират значението на ученето през целия живот и да мотивират повече български граждани към ползите от образованието.

В рамките на събитието ще бъдат организирани заключителен форум, свързан с Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и изложение на институции и организации за учене на възрастни. Предвидена е и церемония за връчване на годишните награди в сектора за учене на възрастни. Очаква се в събитията от програмата да се включат гости от Турция, Белгия и Македония. На форума ще бъдат представени добри европейски, национални, регионални и местни практики за учене на възрастни.

Официалният старт ще бъде даден на 3 октомври в 18.30 часа в Цар-Симеоновата градина. Традиционното изложение на институции и организации за образование и обучение на възрастни ще се проведе на 4 октомври от 14 до 18 часа пред Виенския павилион, където ще бъдат демонстрирани умения от възрастни обучаеми.

Пловдивските дни за учене през целия живот ще завършат с провеждането на един учебен ден. Той ще предостави уникални възможности на гостите от страната, както и на представителите от другите европейски държави, да се запознаят със занаятите в Стария град.