Петата годишна инициатива на фондация „Световен образователен форум България“ ще бъде открита от министъра на образованието Красимир Вълчев

Пловдив ще бъде домакин на международна конференция „Как да бъдем иновативни в училище“. Престижното събитие се организира от фондация „Световен образователен форум България“ в партньорство с Община Пловдив и ще се проведе на 26 ноември в Гранд хотел „Пловдив“.

За откриването пристига министърът на образованието Красимир Вълчев, който ще сподели как политиките за иновации променят системата на средно образование. Специален гост и ключов говорител е Пол Бърн, член на борда на Европейската асоциация на училищните директори (ESHA),  член на Съвета на Международната конфедерация на директорите (ICP) и президент на Националната асоциация на главните директори и заместник-директорите (NAPD). Той е асоцииран член на Службата за професионално развитие на учителите (PDST) и е член на ръководния комитет на Центъра за училищно ръководство (CSL). Пол работи в продължение на десет години в училищното ръководство и е създал множество иновативни практики за изграждане на успешно училище. На конференцията ще присъства и Тон Дайф, екс председател на ESHA, председател на WEF Global.

Във форума ще вземат участие представители на МОН, на регионалните управления на образованието и общини, социални партньори, образователни институции и експерти. Действащи директори на иновативни  училища от всички нива на училищно образование ще  разкажат за своя опит и ефективни добри практики.

Програмата включва три модула – „Фокус за успешна промяна – иновациите в училище“, „Разработване на успешно училище“ и „Споделени добри практики“.

По време на конференцията ще бъде представен опитът от петгодишния проект “Иновативни училища“ на община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България“ за това как новите методи на преподаване променят средата на обучение и мотивацията на учениците. Предвидена е и презентация на книгата ”Как да бъдем иновативни в училище”, в която са описани и отправени ключови послания от проведените обучения в рамките на Проекта, които помагат на учителите и директорите да бъдат успешни и иновативни, поставен е акцент как да се мотивират учениците чрез 10 идеи. Разработена и апробирана е концепция за изграждане на професионална общност и развиване на училището като ефективна организация. Част от участниците, лидери от всички нива научилищно образование, разказват за своя опит идобри практики.