В града под тепетата ще заседават работни групи в рамките на Българското европредседателство

София, Пловдив, Варна и Русе са домакини на форуми за наука и образование в рамките на Българското председателство на ЕС. В първия ден на февруари в София се срещат министрите, отговарящи за научните изследвания. На 5 и 6 февруари заседава работна група за развитие на Болонския процес, между  19 и 22 февруари е срещата на генералните директори за висше образование. Тридневният форум за училищни политики стартира на а 12 март.

На 14 март в Пловдив ще заседават членовете на работната група за научни изследвания и Комитетът за Европейското научноизследователско пространство и иновации – ERAC. На 19 март в София се открива форумът на Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование. Европейският стратегически форум за научноизследователска инфраструктура също си дава среща в столицата на 19, както и работната група за развитие на Болонския процес.

На 21 март в Пловдив е конференцията за финансовите инструменти на „Хоризонт 2020“. На следващия ден в София ще се проведе пък конференция за научноизследователски инфраструктури. Отново в столицата ще бъде изнесеното заседание на работната група за дигитални умения (17 – 18 април), на конференцията „От дигитални ползватели към дигитални създатели“ (19 – 20 април) и на неформалната среща на директорите на националните агенции по програма „Еразъм+“.

В София ще заседават генералните директори за професионално образование и обучение (22 – 24 април) с последваща конференция по тази важни за Европа тема. Във Варна е заседанието на Комитета по образование (7 – 8 юни). Русе ще бъде домакин на конференция по проблемите на иновациите. На 21 и 22 юни в Пловдив е европейският форум „Храни 2030: Научни изследвания и иновации за храни и хранителна сигурност“.