Средният успех по български език за страната е 4,14, сочат данните на МОН, няма училище от областта сред първите 10

Пълни отличници от двата задължителни изпита са 39 зрелостници

Пловдив се нареди в първата петица по региони с резултатите от матурите, наред със София град, Смолян, Варна и Габрово. Положителна тенденция отбелязват Варна, Шумен, Кърджали, Търговище и Силистра. Това сочат резултатите на Министерството на образованието и науката.

Дванадесетокласниците са се справили успешно с държавните зрелостни изпити въпреки дългите периоди на дистанционно обучение през последните две години. Това показват резултатите от матурите през майската сесия на 2021 г. Достъпът до тях вече е отворен.

Средният резултат от държавния зрелостен изпит по български език и литература е 52,44 точки, което отговаря на оценка добър (4,14). Тази стойност е напълно съизмерима с данните от предходните две години. Разликата с 2020 г. е по-малко от една точка в полза на миналата година. Тазгодишният резултат обаче е с близо две точки по-висок в сравнение с 2019 г., в която обучението беше изцяло присъствено.

Многогодишните усилия на учителите по български и литература и фокусът върху умението да се формулира теза дават резултат. Покачва се процентът на зрелостниците с максимален брой точки на задачата за формулиране на собствена теза по конкретна тема. Тази година те са 45,06% при 38,77% през миналата и 32,44 % през 2019 г. Дванадесетокласниците обаче все още трудно извличат информация от непознат текст. Всеки пети не се е справил с тази задача.

Слабите оценки по български език и литература са по-малко отколкото през предходните две години, но броят им продължава да бъде твърде висок – 3331. По-малко в сравнение с предходната година обаче са и отличниците по този предмет – 5732, което е спад спрямо 2020 г. (6283).

През последните години пловдивски училища се нареждаха сред първите 10 с резултатите по български език и литература, докато тази година нито едно не попада.

Съизмерими с предходните години са и резултатите от изпитите по останалите учебни предмети.

Матурите през тази година включваха същия обем учебен материал със същата степен на сложност както през 2019 и 2020 г.

Традиционно най-голям брой точки има на зрелостните изпити по чужди езици – испански (78.1), италиански (75.07), немски (74.02), руски (73), английски (72.9), френски (69.5). Най-малък е по предметите, предпочитани от най-много зрелостници – биология и здравно образование (49), география и икономика (44.9) и философски цикъл (55.3). Въпреки това през последната сесия средният резултат от изпита по философски цикъл е най-високият, откакто се провеждат матури – средно 55,3 точки. Наблюдава се плавна тенденция към повишаване на броя точки по география и икономика. Високи и стабилни резултати има по химия и опазване на околната среда (77.54), което може да се обясни с високата мотивация и малкия брой на зрелостниците, положили изпит този предмет. Не особено високи са резултатите по математика – 65 точки, по физика са 62л8.

Пълни отличници от двата задължителни изпита са 39 зрелостници.

Гимназията с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ в София води класацията на училищата с най-добри резултати на изпита по български език и литература. Следват ги 91-а немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов“ в София и Първа езикова гимназия във Варна.

Максималният брой точки е 100. За оценка „среден (3)“ са необходими 23 точки. Пълна шестица получават учениците с най-малко 95 точки, а за “отличен” са нужни между 77 и 94.5. С “много добър” се оценяват учениците, оценени с 59-76.5 точки. Събралите между 41 и 58.5 точки получават “добър”.