95 на сто от върналите се да доучват са работещи. Работодатели пращат служителите си за диплома

photo_verybig_983864

Пловдив, наред със столицата и Бургас, обучава най-много възрастни. Това показва анализът на състоянието на формалната училищна система за образование и обучение на възрастни. Близо 400 училища и професионални колежи у нас предлагат образование за хора, навършили 16 години. Общият брой на обучаваните е 35 000, но въпреки това страната ни е на едно от последните места в сравнение с останалите страни от ЕС. Това са хора, които по различни причини се връщат в клас, за да получат диплома за основно или средно или да придобият квалификация. Най-предпочитаните форми на обучение са вечерна, задочна и самостоятелна, тъй като 95 на сто от върналите се в училище са работещи. В много от случаите именно работодателите пращат служителите си за диплома.

Една трета от порасналите ученици се обучават за придобиване на средно образование и II степен на професионална квалификация в професионалните гимназии. Най-голям интерес има към техническите науки и производствени технологии. Най-много се обучават в областите “Стопански науки и администрация” – над 40 на сто.

Въпреки че неграмотните у нас са близо 47 000, едва 500 годишно се записват с идеята да завършат начално образование, сочи статистиката.

Обсъжда се създаването на национална система за подготовка и усъвършенстване на учители за обучението на възрастни, която да включва както квалификации, така и методически ръководства за преподавателите. Като проблем при този вид обучение училищните директори изтъкват необходимостта от допълнително обучение на преподавателите, които водят часовете. Друг сериозен недостатък е липсата на връзки с бизнеса, което да мотивира възрастните да учат с идеята да се реализират успешно на пазара на труда.

1 КОМЕНТАР

  1. На снимката има точно 1 българин и половина….е

Коментарите са затворени.