„Ролята на учителя сега е още по-важна”, казва Анелия Александрова, която предоставя „Данлинк” за безплатно ползване в дните на извънредна ситуация. Уебинари за възможностите на платформата са предвидени за 24 и 25 март

Пловдивчанка, живееща в Дания, създаде БГ версия на платформа за дистанционно обучение, която ще бъде предоставена за безплатно ползване н периода на извънредната обстановка, свързана с коронавируса. Платформата (https://online.danlink.bg/) е оборудвана с инструменти и функции, които позволяват директно онлайн преподаване във виртуална класна стая с камера, микрофон, презентации и чат, както и асинхронни учебни занимания – упражнения, тестове, електронни материали, ръководства. Учителят има възможност сам да определи учебното съдържание. Платформата има автоматични функции, които правят учебния процес лесен и достъпен, обяснява Анелия Александрова. „Данлинк” е българското представителство на VIArt (Vision og Interactive Art) в Дания, зад което стои Анелия Александрова.

Разговор на Деляна Лукова

 

– Анелия, имате 10-годишен опит с e-learning,а през последните 5 години работите по проекти на Министерството на образованието на Дания за дигитализиране на системата и сте разработили повече от 200 онлайн курса, както и изпити за тях. За изключително кратко време създадохте и БГ вариант на платформата „Данлинк, каква е целта?

– Да помогнем на образователната общност в България, която е изправена пред изпитание, както и повечето държави в различните краища по света. Направихме я специално за нуждите в България, и то само за три дни с идеята да подкрепим училищата в нужда. Иначе в Дания имаме няколко платформи, на които работим по проекти с повече от 25 училища, както и платформа, на която предоставяме наши онлайн обучения. Българската версия осигурява възможност учителите да са в директен онлайн контакт с учениците, като могат да преподават чрез видео и звукпрезентации и съобщения. От друга страна има опция да задават задачи и упражнения, както и да изпращат своите поправки и забележки.Чрез платформата може да се дава достъп до материали, тестове и други учебни занимания. Всички необходими учебни дейности са събрани на едно място.

– Какви са особеностите на дистанцонното обучение, което тепърва набира скорост у нас?

– Според мен е важно да се подчертае, че дистанционното обучението не трябва да бъде еднопосочно. Не става дума само за преподаване на знания от учителя към учениците чрез един или друг случаен канал или комбинация от различни онлайн програми и инструменти. Важно е да се запази възможността за комуникация в двете посоки, както и да се осигури шанс за учене в социална среда. Не е достатъчно да инсталираме ученика пред един компютър, за да слуша лекция или да гледа видео. Важна е обратната връзка, в която той може да получи помощ и напътствия, както и оценка на знанията си. Необходимо е да се създаде виртуална среда, в която да се поддържа мотивацията за учене, да се регистрира прогресът в ученото и резултатите, да се даде възможност за директна комуникация с учителите и да се осигури виртуална социална среда за учениците да работят в групи и да си помагат в процеса.

– Българската образователна система обаче бе поставена в ситуация, която буквално я преобърна на 360 градуса. Учителите положиха неимоверни усилия да се подготвят само за един уикенд, за да стартират реално онлайн обучение. Тепърва ще се изглаждат недостатъците.

– Аз съм много впечатлена от бързата реакция и ентусиазма на учителите в това да намерят решения за преподаване и от тяхното сериозно отношение към настоящата ситуация. Много от решенията са добри за момента на извънредна ситуация, за да се подсигури достъп до учебните материали. Впечатлителна е и реакцията на голяма част от издателствата, които предоставят безвъзмезден достъп до своите материали. Оттук нататък е важно как да се подобрява учебната среда, за да се създаде възможност да се приложат всички силни педагогически качества на българските учители. Защото в дългосрочен план имаме нужда не само от преподаване, но и от образование. Имаме нужна от среда, в която да се продължи образователният процес, когато класната стая се премества от училището на дивана вкъщи. Това включва формирането и на индивидуалности в учебния процес. Затова ролята на учителя е още по-важна сега, когато сме разделени. Контактът между учител и ученици трябва да е в двете посоки.Това означава не само необходимост от онлайн инструменти, но от цялостна среда, в която учителят може отблизо да следи как отделният ученик се развива, как се справя със задачите, доколко има нужда от помощ и мотивация. За предоставянето на такава среда е необходимо комплексно решение.

– Подготвили сте два уебинара за тези, които биха проявили интерес към възможностите на платформата. Как става регистрацията?

– Датите са вторник – 24. март и сряда – 25. март от 16 часа. Желаещите да участват могат да се свържат с нас на  mail@danlink.bg  за да получат линк за участие. На уебинара ще представя някои от възможностите на платформа за дистанционно обучение и по какъв начин може да се създаде среда, в която обучението да се провежда комплексно, възможността за директно обучение с присъствието на учителя и учениците, както и инструменти, които могат да се ползват за задаване на задачи и комуникация между учители и ученици. Както и голямото предимство при използването на подобни учебни платформи – именно регистрирането на учебния процес, което дава възможност за анализ на прогреса и подобряване на резултатите.

Надявам се, че платформата online.danlink.bg  ще даде възможност да се продължи с онлайн занятия, дори когато се върнем обратно в класните стаи, за да се обогатява процесът на придобиване на знания и умения.