ОУ „Яне Сандански” премина успешно одит и получи международна оценка за въведената система за управление на обучението

22053200_1720611074624032_1805509209_n

След успешно приключил одит днес ОУ „Яне Сандански“ получи официално сертификат по международен стандарт ISO 39001:2012 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Така пловдивското училище стана първото в страната с международна оценка за въведената система за управление на обучението по безопасност на движението по пътищата.

Стандартът е свързан с обявеното от ООН “Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата” и определя добрите практики, които биха спомогнали за постигане на желаните резултати по отношение на безопасността.

Прилагането на изискванията на ISO 39001:2012  следва да доведе до намаляване на риска и елиминиране на произшествията със сериозни наранявания и фатални за живота последствия след пътни инциденти.

Международният стандарт определя изискванията към системата за управление на безопасността на пътя и е свързан с обучението. Целта е да се създаде, внедри, поддържа и подобрява система за управление на обучението по БДП.

„Благодаря на цялата училищна общност, ученици, учители, служители, родители, общински организации за споделената отговорност и  за единодействието при прилагане и контрол на  изискванията, които училището е приело. Уверени сме, че заедно ще продължим да развиваме и подобряваме системата за управление на обучението и ще превърнем училището в място, гарантиращо сигурност на децата”, каза директорът Маргарита Бозова.

Междувременно днес в училището бе отбелязан Европейският ден на езиците. 4-класниците разказаха интересни факти за културното и езиково многообразие на Стария континент. Децата представиха проекти  за особеностите на различни страни-членки на ЕС, които самите те са посетили, след което изпълниха песни и стихотворения на английски, немски, испански и руски.

„Целта на срещата ни бе да провокираме интереса на учениците за обогатяване на познанията им за други държави и култури, като ги насърчи да изучават чужди езици“, сподели Христина Санждъ- учител по английски език и организатор на събитието.

22091795_1720611437957329_463525768_n