Четирима пловдивски ученици се включиха в първия у нас Международен майсторски клас “Handson Particle Physics”. Представители на ЕГ „Пловдив“ в авторитетното събитие бяха Анна Велкова и Димитър Фердинандов, а Иванина Минкова и Михаела Бечева се включиха от името на Математическата гимназия.

За участие в майсторския клас бяха поканени изявени български ученици в с ферата на физиката и квантовата механика, чийто подбор бе осъществен въз основа на мотивационните им есета, препоръка на учител и нивото им на владеене на английски език.

Доц. д-р Леандър Литов, ръководител на  катедрата по Атомна физика в СУ “Климент Охридски” и на българския екип към Европейския център за ядрени изследвания CERN,  представил уводната лекция по Физика на високите енергии и елементарните частици. В нея той запознал участниците с пробивите в разбирането на квантовия свят и провежданите научни изследвания в ЦЕРН и Големия адронен ускорител.  Милена Мишева пък разяснила методите за анализиране на получените данни от експеримента CMS (CompactMuonSolenoid) в ЦЕРН. Тези експерименти са детекторите на елементарни частици в Големия адронен ускорител.

„Всички участници имахме невероятната възможност да работим с реални данни от експеримента CMS. Това беше практическата ни задача. Използвайки познанията си за разпада на частиците, трябваше да определим от каква частица са продуктите, засечени от детектора”, обясни Димитър Фердинандов.

След анализа на голямото количество информация и последвалата дискусия по получените резултати, участниците зададоха своите въпроси във видеовръзката с Научния център и с учениците от другите държави, включени в майсторския клас.