Взаимодействието между индустрия и наука е основата за създаване на дълбоки технологии, каза министър Милена Стойчева

Взаимодействието между индустрия и наука е основата за създаване на дълбоки технологии. Това е един от основните приоритети в Министерството на иновациите и растежа – сътрудничество между бизнеса и академичната общност. Искаме да ребрандираме България като място за иновации, които създават висока добавена стойност за икономиката ни, както във високотехнологични сектори, така и в културата, творческите индустрии, занаятите и уменията. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на работна среща с академичните ръководства на седем университета в Пловдив и кмета на града Здравко Димитров, на която домакин беше общината. На срещата присъства и заместник-кметът по образование Стефан Стоянов.

„За мен е особено важно да покажем капацитета на образователната система и потенциала в сферата на човешкия капитал през създаване на продукти, които са резултат от работата на научната практика в България“, каза още министър Стойчева.

На срещата бяха обсъдени теми, свързани с разработването на иновации в сферата на биотехнологиите, медицината, цифровото селско стопанство, културата, историческото наследство и творческите индустрии, както и необходимостта от комерсиализация на научните изследвания.

Министър Стойчева представи възможностите за подкрепа и взаимодействие между министерството и университетите и през финансовите механизми на министерството.

По-късно тя посети Медицинския и Пловдивския университет, където разгледа Симулационния и Центъра за върхови биотехнологии.