Личният дневник  „Уверено дете“ на детския психолог Теодора Пампулова се появи на книжния пазар в средата на декември и  включва упражнения за изграждането на адекватна самооценка, повишаване на емоционалната интелигентност, креативността и мотивацията при подрастващите. В практиката си като психолог работи с деца до 18 годишна възраст, с техните родители и семейства. Теодора е докторант в Пловдивския университет, научните й търсения са в сферата на педагогическата и възрастова психология. Координатор е на Дружеството на психолозите в България за Пловдив и областта. От 2015 г. е сертифициран от Министерство на правосъдието медиатор.

Разговор на Деляна ЛУКОВА

– Теодора, определят днешните деца като дигиталното поколение – технологиите са част от живота им от самото начало, което безспорно се отразява върху мисленето и поведението им. Така ли е и какъв трябва да е подходът на възрастните към тях?

– По образование съм психолог консултант, но по душа съм дете. Може би това е причината да успявам лесно да намеря верния път в обърканите детски вселени. В това объркано и забързано общество е трудно да откриеш себе си и да приемеш своята различност, особено когато средата от връстници е недостатъчно подкрепяща, а възрастните са стресирани и неспокойни. Все повече юноши изпитват нелюбов към себе си, сабенеглижират се и се самонараняват. Расте и броят на подрастващите с тревожни разстройства,  с депресивна симптоматика, с объркана сексуална ориентация и др. Съвременните юноши са заобиколени от твърде много „изкушения“, които могат да им навредят – психоактивни вещества, хазарт, неограничен достъп до устройства  и др. Концепцията за това  какво представлява приятелство също се променя – вече не е добра идея да се доверяваш. Затова създадох дневник, в който децата да споделят. Който да е техен най-добър приятел, ако такъв наоколо липсва или подкрепата му е недостатъчна.

– Какво съдържа този дневник и прилича ли на онези, които ние пишехме някога и криехме старателно, така че никой да не може да разкрие тайните ни?

– Упражненията (над 120) са базирани на приказкотерапията, арт терапията, когнитивно-поведенческата терапия, хипнотерапията и др. и са подходящи инструменти, както като допълващи психологическото консултиране и работата със специалист, така и като индивидуална работа у дома. Те дават възможност детето да научи повече за себе си, за другите и за света. На специално подготвените страници има много място за рисуване, за залепяне на картинки, стикери и изрезки от вестници и списания, и за писане. Детето може да подреди мислите си в изображения и послания и да ги остави на тайно и сигурно място. То ще има възможност да отговори на въпроси, да работи със спомени, мечти и очаквания, да се научи да вижда знаците на любов и успех в живота си, да размишлява върху приятелството и взаимоотношенията с възрастни и връстници, да опознае своите емоции и тяло.

– За каква възраст е подходящ дневникът?

– Дневникът е предназначен за момчета и момичета над 9-годишна възраст. Той е резултат от научните ми търсения по темите за юношеството и самооценката. Докторантското ми изследване показва занижени параметри в самооценката на подрастващите, които могат да бъдат обяснени с редица причини – особености на възрастта, обучение в ОРЕС, пандемия и променящи се концепции за красота, успех и щастие при новото поколение юноши.