Търсят нова вариант за финансиране на отхвърления проект на четири пловдивски университета за Център за биотехнологии

Два пловдивски университета ще изграждат съвместно Център за компетентност „Персонална иновативна медицина“.  Водещо учебно заведение ще бъде Медицинският университет в партньорство с Пловдивския университет. Това стана ясно днес на семинар„Изграждане на регионални научни центрове”, който събра в „Гранд хотел Пловдив” представители на бизнеса, работодателски организации, ректори на висши училища и кметове на общини от областта. Инициативата бе част от дейностите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, която предоставя възможност на научноизследователски организации да кандидатстват през 2018 година с проекти от регионално значение.

Изпълнителният директор на програмата Кирил Гератлиев посочи, че още едно пловдивско висше училище ще участва в проект и това е филиалът на Техническия университет, които с ТУ – Габрово ще изградят в следващите пет години Център по мехатроника и енергоспестяващи технологии. Този проект е на стойност 23 569 719 лева.

Предстои да се обяви нова процедура за изграждане на регионални научни центрове, където бизнес и местната власт ще си партнират с университетите. Отделените средства са близо 100 млн. евро. за цялата страна.  Възможно е всяко проектно предложение да се финансира със средства от 1 до 7 млн. лева, сочат предварителните разчети.

По повод на неодобрения проект на четири пловдивски университета – Център за биотехнологии и здравословни храни за 65 млн. лева, Гератлиев посочи, че той е оценен доста високо – 75.74 точки.  Усилия по проекта се обединиха Университетът по хранителни технологии, който ще разработва здравословни продукти, подкрепен от Аграрния, Медицинския и Пловдивския университет. Проектът имаше подкрепителни писма от бизнес партньори на вузовете на национално и международно ниво, както и от община Пловдив, която застана зад реализацията на центъра. Според проекта част от парите са за сгради и оборудване, значителното финансирането е за специфична техника и издръжка, за да може центърът да се развие за 6-7 години. Ангажиментът на МУ е по отношение на контрола на храните, микробиологичната оценка, различните чипове за оценка на качеството.

„Неестествено е в Пловдив, който е регион на хранителната промишленост и селското стопанство, да не получи финансиране. Очакваме да се възстанови тази несправедливост. Изпратили сме писмо до Комитета за наблюдение на програмата и до изпълнителния директор, тъй като по ос 3 няма одобрени проекти. Това крие опасност 70 млн. лева да не бъдат усвоени. Само 0.56 стотни не дистигнаха на нашия проект, така че се надявам да му бъде даден допълнителен шанс”, коментира ректорът на УХТ проф. Кольо Динков.

“Не достигат 30 млн. лева и ние ще търсим варианти за финансиране за пловдивския проект по компонент три на оперативната програва”, уточни Гератлиев. Той съобщи още, че в Пловдив ще се съфинансира Център по растителна системна биология и биотехнология на стойност 9 млн. евро, за което ще бъде отворена специална процедура през есента на тази година.