ПУ в топ 3 по шест направления, сочат данните на новата Рейтингова система на висшите училища. Техническият е с шест първи места, Аграрният – с три

640_diplom-6fd79edf7b

Пловдивските вузове водят в класацията по общо 9 професионални направления, сочат данните на новата Рейтингова система, която сравнява представянето на 51 висши училища. Съпоставката е по  52 професионални направления на основата на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социално-битови и административни услуги, престиж и реализация на завършилите. В изданието на системата за 2017 година са включени допълнителни индикатори, които измерват регионалната значимост на висшите училища и тяхната обвързаност с местната икономика и пазара на образователни услуги.

Техническият университет, под чиято шапка е и пловдивският филиал, е начело в шест  професионални направления – електротехника и електротехника, енергетика, комуникационна и компютърна техника, машинно инженерство, общо инженерство и транспорт. По петте вузът запазва лидерската позиция от миналата година, като сега се добавя и транспортът.

Аграрният университет и тази година е начело в три професионални направления, както и миналата – растениевъдство, растителна защита и животновъдство. Вузът е четвърти при науките за земята, като се изкачва с една позиция нагоре и e на шесто в туризма. В общото инженерство отстъпва и заема 12-о място, 13-о в икономическото направление и 16-о в „Администрация и управление“.

ПУ е в Топ 3 по 6 професионални направления – история, математика, право, религия, психология и филология. Вузът е отново начело в появилото се от миналата година професионално направление в рейтинговата система – „Теория и управление на образованието“, оставяйки след себе си Великотърновския и Югозападния университет. ПУ се изкачва нагоре с втори места по четири направления – биологически науки,  педагогика на обучението по, физически и химически науки. Запазва обаче девета позиция в „Администрация и управление“, както през изминалите две години. След него по това направление остават другите пловдивски вузове, обучаващи в тази сфера – Европейско висше училище по икономика и мениджмънт,  Аграрен университет, Висше училище по икономика и сигурност, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. ПУ се нарежда четвърти по социология и информационни и компютърни науки,  пети е по педагогика,  политически науки и театрално изкуство. Изкачва се от 11-а на шеста позиция по комуникационна и компютърна техника. Същото място му е отредено за музикално изкуство и социални дейности. ПУ е осми в икономическото направление и девети в „Администрация и управление“.

По традиция Университетът по хранителни технологии е първи в професионално направление „Хранителни технологии“, където няма и особена конкуренция. Висшето училище се нарежда на второ място по енергетика, на трето по биотехнологии, на четвърто – по машинно инженерство, на пето – по общо инженерство (с една позиция нагоре в сравнение с миналата), на шесто – по комуникационни и компютърни. Седма позиция заема по електротехника, а 12-а – по икономика.

Медицинският университет в Пловдив запазва миналогодишните си позиции – второто място в направления „Медицина“, „Стоматология“, Фармация“ и „Обществено здраве“. Вузът отстъпва с една позиция в областта на здравните грижи, където остава трети.

Най-високото място, което заема Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, е в направление „Музикално и танцово изкуство“ – второ, след Националната музикална академия. От трето на четвърто място слиза по „Изобразително изкуство“, но се изкачва от пето на трето в „Педагогика на обучението по“.