МБАЛ „Свети Пантелеймон“ попадна в списъка на работодателите, с които студентите могат да сключат договор за стаж и работно място след завършването

Общинската МБАЛ „Свети Пантелеймон“ си гарантира 11 млади кадри, след като попадна списъка на работодателите, с които студенти могат да сключат договор за стаж и работно място след завършването. Това съобщи управителят на лечебното заведение д-р Константин Сапунджиев.

Припомняме, че одобрена преди месец от правителството наредба регламентира държавата да може да заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат подписано споразумение с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното дипломиране. Студентите, сключили договор, няма да заплащат такси за времето на обучението си в университета, като в същото време ще провеждат практиката си при съответния работодател.

Пловдивската болница е кандидатствала и е одобрена за обучението на 5 медицински сестри, 3 акушерки и 3 клинични лаборанти. Те са задължени да работят минимум 5 години след дипломирането си в лечебното заведение.

Кандидатите ще бъдат назначени на основно трудово възнаграждение за срока на обучение, като то няма да е под по-високия размер на средната основна заплата за съответната длъжност на пълно работно време. Освен това обучаващите се ще ползват всички законови предимства на служител на МБАЛ „Свети Пантелеймон“, поясни доктор Сапунджиев.