Образователните ресурси ще бъдат качени в единна платформа със свободен достъп, приоритет догодина са иновациите, каза днес в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев

Министерството на образованието ще финансира изготвянето на електронни уроци. Предстои стартирането на проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” за изграждане на т.нар. отворен облак, заяви днес в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев. Той гостува в ЕГ „Иван Вазов”, за да се запознае с проекта 1:1. С него гимназията става пилотно училище, в което може да се учи навсякъде и по всяко време – екипно или индивидуално.

„В момента има платформи с платени образователни ресурси – филмчета, клипове, презентации, разработени от аниматори. Ние ще осигурим средства на самите учители да съставят такива образователни ресурси, които да бъдат качени в обща платформа със свободен достъп. Ще финансираме също обучение на педагозите как да ги правят. Защото има специфични дисциплини, в които се обучават малък брой ученици – най-често в професионалното образование и по-малките езици, като италиански и испански”, поясни министър Вълчев.

По думите му сред приоритетите на МОН догодина ще са иновациите. За целта предстои да бъде изготвена програма, по която да бъде финансово стимулирано всяко училище, което е разработило проект за промяна на методите на обучение, свързан с информационни технологии, иновации, трансформация на класната стая, промяна на физическата среда и наемане на специалисти от други сфери.

„Вероятно сте видели средносрочната бюджетна прогноза, която гласувахме – има допълнителни 260 млн. за увеличение на възнагражденията на учителите, това е сериозен ръст. Ще насочим приоритетно средства и за модернизиране методите на обучение. Тук не говорим за единна мярка. Ние, като министерство, не трябва да казваме кое е най-подходящо. Системата в бъдеще ще се развива благодарение на енергията и иновативността на учителите и директорите, така че очакваме те да бъдат активната страна. Общините също реализират политики, които изпреварват националните и посочват пътя. Повечето инвестират основно в материална база, но има и успешни общински програми за модернизация”, коментира министър Вълчев и даде за пример Пловдив.