Кое е важно, за да се чувствате добре в училище. На този въпрос трябва да дадат отговор седмокласници от 9 основни и средни училища в Пловдивска област. Те са включени в анкетата на Центъра на приобщаващо образование, който ще прави национално представително изследване в рамките на програмата “Едно училище за всички”.

Допитването е само до кандидат-гимназистите, които предстои да получат диплом за основно образование. Целта е да бъде събрана информация за това какво разбират децата под благополучие в училище. Затова те трябва да изброят кои са факторите, които са важни за тях и правят така, че да са щастливи в клас.

Четирите пловдивски училища, в които ще бъде проведена анкетата, са ОУ “Петър Берон”, СУ “Любен Каравелов”, СУ “Хр.Г.Данов” и СУ “Симон Боливар”.

Според последните резултати от мащабното изследване PISA 80,4% от учениците в България заявяват, че се чувстват щастливи в училище. Това е по-висок процент спрямо средния за учениците от развитите страни в ОИСР. По физически тормоз обаче заемаме незавидното второ място сред 54 държави, включили се в тази част на изследването. У нас 9.1% от децата казват, че са били бити или блъскани от други ученици поне няколко пъти в месеца.