ОУ „Райна Княгиня“ впечатли гостуващи училища по Национална програма „Иновации в действие“

Богатата материална база, групираните за екипна работа чинове, прилагането на проектно базирано обучение, модерният STEM център и прилагането на изкуствен интелект за мотивация на учениците в часовете впечатлиха директори, учители и ученици, които посетиха ОУ „Райна Княгиня”. Пловдивското иновативно училище посрещна гости от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново, ОУ „Цар Симеон I“, с. Павелско и ОУ „Св.Климент Охридски“ – Видин.

Обменът се състоя в рамките на националната програма „Иновации в действие”, която има за цел чрез партньорство между различни училища да подкрепи разработването, трансфера и въвеждането на добри практики.

Учителите и учениците от гостуващите училища наблюдаваха проектно базирано обучение в първи и четвърти клас в час по самоподготовка и занимания по интереси. При зададено време за работа и контрол на шума чрез забавни приложения – bouncyballs.org и online-stopwatch – децата решаваха самостоятелно задачите за домашна работа. Най-добрите  получиха награда – специални ваучери за кратка почивка или желано място по избор в стаята.

В час по занимания по интереси учениците от група ЦОУД – първи клас, съвместно с учениците от ОУ „Цар Симеон I“, изработиха пролетна украса за класната стая.

С голям интерес гостите наблюдаваха групова работа на учениците от втори клас в час по български език и литература. Интердисциплинарният урок започна с любим приказен герой – Пипи Дългото чорапче, който направи специално обръщение към второкласниците благодарение на изкуствен интелект. Заедно с ученици от гостуващите училища децата откриваха съществителни имена, даваха обратна връзка, провериха и самооцениха работата си и се поздравиха  за отлично свършената работа.

STEM урок за упражнение по български език на тема „Съвместна употреба на времената“ бе проведен в шести клас. Чрез разнообразни интерактивни игри и тестове от платформата Wordwall и Learning Apps шестокласниците демонстрираха знания и умения. Интересните упражнения и новаторският подход провокираха и гостуващите ученици, които активно се включиха в часа.

Без да се смущават от гостите, възпитаниците на иновативното училище показаха умения за критично мислене, за самооценка и за презентиране, а в края на мобилността гостите споделиха, че споделените идеи и обменените уроци ще бъдат мултиплицирани.