Дуалното в Лъки тръгва само с петима ученици, РУО оставя паралелки с ученици под минимума, за да отговори на нуждите на бизнеса

В 9 училища в областта ремонтите продължават и след първия звънец, каза началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова

Какви са новостите и приоритетите за настоящата учебна година разясни на съвещание с директорите от Пловдив и областта началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова. На срещата присъстваха синдикати, представители на общините и работодателските организации. Преди това тя отговори на журналистически въпроси и набеляза акцентите, по които ще се работи през предстоящата 2018-2019 година.

 

–  Г-жо Киркова, директорите вече представиха окончателни списъци за броя на децата. Ще одобрите ли, както миналата година, паралелки с ученици под минимума, за да подготвят кадри по приоритетни направления или защитени професии?

–  Дуалните паралелки в областта ще са 7. В СУ „Христо Ботев“ в Лъки одобрявам половин паралелка „Обогатяване на полезни изкопаеми“, въпреки че записаните са само петима, но тя беше поискана от бизнеса и трябва да отговорим на нуждите. За другата специалност „Подземен и открит добив на полезни изкопаеми“ изобщо нямаше желаещи, затова я закриваме. По същата причина падат „Производство на облекло“ в Професионалната гимназия по селско стопанство в Първомай. Съкращаваме „Тапицерство и декораторство“ в Професионалната гимназия по дървообработване и трансформираме паралелката по полиграфия в половин, защото тя също беше подкрепена от местния бизнес. Към 30 септември ще знаем окончателния брой на всички записани ученици. Първокласниците в областта ще са повече от миналата година и ще надхвърлят 5000.

–  Приоритетна задача е работата по Механизма за обхват и задържане на ученици. Къде стои Пловдив една година по-късно, когато именно тук бе поставено началото?

–   Екипите по обхват започнаха работа още през август. Учителите бяха първите, които тръгнаха да обхождат адресите. Изготвили сме график, който изпратихме до МВР и социалните служби, за да координираме действията си. Достъп до информационната система имат, както експертите от РУО, които оглавяват екипите, така и директорите и общините. Предстои да присъединим и дирекция „Социално подпомагане”. Във всяко полицейско управление ще има по един служител на реда, който ще е отговорен за механизма. Приоритет е обхватът на 5 и 6-годишните за подготвителните групи, както и всички повторно отпаднали от системата. Апелирам към директорите, това беше и призивът на министъра на образованието Красимир Вълчев миналата седмица в Раковски, да вписват своевременно отсъствията. Трябва да имаме реална картина колко деца сме успели да приберем и задържим.

–  В колко училища ремонтите ще продължат и след първия школски звънец и ще попречи ли това на учебния процес?

– В 9 училища в областта ремонтите няма да приключат на 17 септември. Изпратила съм указания до тези директори да бъдат формирани дежурства на учители, да се обезопасят със сигнална лента участъците, в които текат ремонти дейности. Там, където има възможност, да бъдат отворени резервните входове. В СУ „Любен Каравелов”, например, докато тече реконструкция на основната сграда, учениците ще бъдат преместени във втория корпус. Часовете по индивидуална подготовка ще се водят в Центъра за подкрепа на личностното развитие (ОДК). От месеци следя казуса със санирането на ЕГ „Пловдив” и общежитията. За съжаление избраната фирма изпълнител не изпълни ангажимента си и договорът й е бил прекратен от общината. В момента се търси спасителен вариант чрез пряко договаряне, за да бъде довършено поставянето на топлоизолация на основния корпус и да бъдат монтирани отоплителните тела. Ремонтът в общежитията е замразен. Известно забавяне има и в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника, където продължават довършителните дейности, но там проблеми няма. Все още се подменя дограмата в Професионалната гимназия по дървообработване и се обновява фасадата. В НУ „Кирил Нектариев” се изгражда учебен център по Швейцарския проект, сключен от общината. Продължава ремонтът на покрива на физкултурния салон на СУ „Братя Миладинови”.  Вчера получих доклад и от СУ „Христо Ботев” в Лъки, където по оперативна програма се ремонтират класните стаи, но е създадена организация учениците да бъдат преместени в общежитието, докато приключи реновирането. За щастие, те разполагат с общежитие. Готов е басейнът в СУ „Христо Проданов” и физкултурният салон в СУ „Васил Левски” в Карлово. Ремонти все още се извършват и в училището в Съединение.

– Един от акцентите през настоящата учебна година са технологиите. Колко пловдивски училища заменят хартиените дневници с електронни.

– С риск да не бъда точна, имам информация към момента за 5. Сред тях са Търговската и Хуманитарната гимназии, ЕГ „Иван Вазов”. Те изцяло заменят хартиения дневник с електронен, като по този начин родителите ще научават в реално време дали детето им е изпитвано, какви оценки е получило, спазва ли дисциплината. Достъп до тях ще имат преподавателите и директорите, а учениците ще могат да проверяват информацията, която е записана в техните досиета. Електронният дневник спестява време на учителите и директорите, улеснява справките. В много училища той ще върви паралелно с хартиения.

Друг акцент през настоящата учебна година ще е повишаване на грамотността по отношение на информационните технологии.  Във връзка с нарасналата необходимост от хора със знания и умения, свързани с науката, технологиите, инженерството и математиката, броят на които в следващите години ще нараства значително, МОН се присъедини към Европейската STEM платформа (Science – Technology – Engineering – Mathematics). Министерството ще финансира приоритетно дейности по интереси, свързани с технологиите, природните науки и математиката.

– Доста пловдивски училища се ръководят от временно изпълняващи длъжността директори. Кога се предвижда да бъдат обявени конкурси?

– Скоро. През лятото проведохме конкурсите за пет училища в областта по новите правила. Давам си сметка обаче, че смяната на голям брой директори няма да е добре за системата. Затова ще направим конкурсите поетапно.

– Какво ще пожелаете на директорите и учителите в навечерието на новата учебна година?

– Да бъдат здрави и уверени в себе си! Да са удовлетворени от това, което правят, и да вярват. Още повече, че тази година началото на учебната година съвпада с големия християнски празник Вяра, Надежда, Любов.