Децата от ОУ „Васил Петлешков” научиха какви дела се гледат в Административния съд лично от неговия председател Явор Колев

Петокласници от ОУ „Васил Петлешков” надникнаха в архивите на Административния съд и научиха какви дела се гледат в него. Повод за посещението им бе Денят на конституцията и юриста. Учениците бяха посрещнати от председателя Явор Колев, който им разказа за правораздавателните функции на Административния съд. Първи впечатления децата за важността на институцията децата получиха още на входа, където всички бяха проверени от служител по сигурността и видяха как работи скенерът за проверка на багажа на всеки посетител.

Учениците от 5 а клас, начело с класния си ръководител Ивайла Димитрова ,получиха възможността да седнат в местата на съдиите и да научат как заседават магистратите. Явор Колев обясни, че в компетенциите на ръководеното от него съдилище са оспорването на административни актове, предоставяне на защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията, присъждане на обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове.

Децата имаха и среща с адвокат, който им разясни процедурата по запознаването с определено дело, а надникването в архива определено ги впечатли  с обема на папките, в които се съхраняват документите.