Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Кой е SUPER STEM в твоето училище“ организира EduTechFlag с подкрепата на организации партньори.

Целта на петото издание на конкурса е да се поощрят талантливи ученици в областта на науките STEM в училище, които са инициативни и любопитни да създават идеи, да творят и да експериментират.

Кандидатстващите изпращат половин страница резюме или до 3-минутно видео в MP4 формат, на български език или на английски език, като описват проект, идея, постижение или експеримент, участие в зелено училище или обучение в лятна школа в областта на STEM. Класирането на най-добрите ученици  ще е в три категории – до 10 години (1-4 клас), до 15 години (4-8 клас) и над 15 години (8-12 клас).

Разработките могат да бъдат STEMS (STEM+SPORTS), STEM – проекти, които са в областта на природните науки и математиката, STEАM – постижения, в които освен STEM е включен и елемент на изкуства (Art).

В конкурса могат да участват и учители, които да представят STEM проекти, в които са участвали и насърчили ученици да се включат. Изискването към тях е да изпратят описание до две страници на български език или на английски език, в което да посочат и постигнатите резултати.

Учебните заведения, които се включат най-активно, ще бъдат класирани в категория STEM училище България 2021. Категориите са 7: STEM знания, STEM общност, иноватори в STEM, STEM любознание, STEM литература, STEM лидери, STEM стратегия в училище.

Проекти се подават от 1 октомври до 30 ноември.

http://edutechflag.eu/stem