Кандидатите за магистърските специалности са с 260 повече от миналата година, вузът приема равен брой момчета и момичета

Средно по петима ще спорят за място в магистърските специалности на Медицинския университет, сочат данните от подадените документи. Желаещите да учат медицина, стоматология и фармация са общо 1599, което е с 260 повече от миналата година. Приблизително еднакъв брой кандидати са посочили като първо желание една от трите специалности. Те ще се състезават за 150 бройки медицина държавна поръчка, 100 – стоматология и 90 фармация.

За разлика от минали години, когато момичетата са били една трета от общия брой кандидати, тази година девойките и младежите са почти поравно. Вузът е определил и квота за мъже и жени – 50:50. Кандидат-студенти с бал под 24 обаче ще остават под чертата.

„Повече от половината кандидати са подали документите си онлайн, което улесни и подобри организацията. По-големият брой желаещи е показател за положителната оценка към въведения от миналата година нов формат на изпит – тест по биология и химия в един ден”, коментира зам.-ректорът проф. Мария Куклева. Тя направи уточнението, че тази година зрелостниците сами ще решават от кой предмет да започнат, тъй като ще имат на разположение общо четири часа. Двата теста ще се раздават едновременно и в зависимост от това кой как е подготвен, ще прецени дали да попълва първо теста по химия или по биология или пък да работи едновременно по двата. Изпитът е на 2 юли.

При бакалавърските специалности най-голям е интересът към „Помощник-фармацевт“ и „Медицинска козметика“, следвани от „Рехабилитатор“ и „Рентгенов лаборант“.