imgres

Петима пловдивски директори, членове на Световен образователен форум, ще се включат в международна конференция на Европейската асоциация на училищни директори през октомври в Маастрихт. България за първи път ще има активно  участие на такъв представителен международен форум  в чужбина. Групата от Пловдив е от петима участници – всички работещи и по съвместния проект „Иновативни училища“ на Световен образователен форум България и Община Пловдив. Това са директорът на ОУ” Райна Княгиня” Мария Гайдарова, на СУ “Патриарх Евтимий” Валентина Георгиева , Красимир Ангелов на ОУ” Алеко Константинов”,  Димка Врачева от НУ ” П. Р. Славейков” и директорът на ОУ “Васил Петлешков” Сийка Зрънчева. В българската група са включени и още петима директори на училища от страната.

„Основната цел е обмен на добри практики, контакти с хиляди колеги от цяла Европа. Ще имаме възможност да се запознаем с най-новото в областта на лидерството в образованието. Предвидено е време за дебати и персонални неформални  разговори с ключовите говорители, както и възможности за посещение и наблюдение на над 50 училища по избор през третия ден на конференцията“, обяснява председателят на Световен образователен форум България Мария Гайдарова.

Темите, включени в програмата, са лидерството, педагогиката, нужните компетентности и умения  през 21 век, мултикултурното образование, учене през целия живот. Заложени са многобройни уъркшопи.

РУО Пловдив и Община Пловдив подкрепят пловдивската представителна група, която след завръщането си ще сподели видяното и добрите практики останалите директори от Пловдив.